O Nas 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa została założona przez Henryka Basińskiego w 1992 roku. W jej skład wchodzą uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Rostarzewie oraz muzycy z okolicznych miejscowości.

Henryk Basiński – były nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Rostarzewie – rozbudził w wychowankach zainteresowanie muzyką oraz grą na instrumentach dętych. To właśnie ci uczniowie tworzyli pierwotny skład Orkiestry. Obecnie wielu z nich nadal realizuje swoje muzyczne pasje. Pierwszym prezesem Orkiestry była ówczesna dyrektor szkoły Krystyna Bączyk.

70 - lecie Radia Merkury - Poznań 1997
XII Koncert Świąteczny - Rostarzewo 2019
Kierownictwo 

W maju 2006 roku batutę oraz kierownictwo artystyczne obejmuje Dariusz Bartosz Basiński, syn Henryka.

Od kwietnia 2019 roku Orkiestra przynależy do Rakoniewickiego Ośrodka Kultury, którego dyrektorem jest Gizela Ziółkowska. Choreografia i opieka nad grupą taneczną została powierzona Katarzynie Bocer – długoletniej tamburmajorce wielokrotnie wyróżnianej m. in. na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, gdzie muzycy niejednokrotnie gościli. Tamburmajorem Orkiestry są: Zofia Malicka i Maja Bernad.

Repertuar Orkiestry 

W ciągu minionych dwudziestu ośmiu lat pracy Orkiestra sukcesywnie podnosiła swój poziom artystyczny, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Nieustannie też wzbogaca swój repertuar od muzyki klasycznej, sakralnej, marszowej i filmowej poczynając, a na utworach rozrywkowych kończąc. Żaden gatunek nie jest jej obcy.

Widownię przyciągają występy grupy tanecznej, a także musztra paradna, które składają się na część widowiskową występów.

Orkiestra była wielokrotnie nagradzana na licznych festiwalach i konkursach. Występowała w wielu miastach Polski i za granicą: w Niemczech, Czechach, Danii, na Litwie, Węgrzech, a także na Ukrainie podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Orkiestra jest członkiem Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie.

XI Koncert Świąteczny - Rostarzewo 2018
obraz-tlo-6
45. Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych - Inowrocław 2017
Skład 

Obecny skład zespołu tworzy 44 muzyków oraz 40 dziewcząt z grupy tanecznej.
Jego działalność jest finansowana przez Samorząd Gminy Rakoniewice.